Op deze pagina vindt u de begeleidende documenten bij de jaarlijkse Algemene LedenVergadering (ALV).

  1. Notulen ALV 2017
  2. Jaarverslag 2017-2018
  3. Jaarrekening 2017-2018
  4. Agenda ALV 2018