Op deze pagina vindt u de begeleidende documenten bij de Algemene LedenVergadering (ALV) 2016. Deze vindt plaats op Maandag 21 november 2016 te Zidewinde om 20.00 uur.

  1. Notulen ALV 2015
  2. Jaarverslag 2015-2016
  3. Agenda ALV 2016